Özel Mediplus Tıp Merkezi

Hasta Hak ve Sorumlulukları

 • Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyete uygun olarak faydalanma hakkı
 • Eşitlik içinde sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı
 • Bilgi edinme hakkı
 • Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı
 • Mahremiyet (gizlilik) hakkı
 • Rıza ve izin hakkı
 • Güvenli ortamda hizmet hakkı
 • Dini vecibelerini yerine getirme hakkı
 • İnsani değerlere saygı gösterilmesi hakkı
 • Ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkı
 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı
 • Tedaviyi reddetme veya durdurma hakkı
 • Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
 • Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım isteme hakkı

Hasta Sorumlulukları

Bilgi Verme: Hastalarımız sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerini tam ve doğru olarak hastane personeline bildirmek durumundadır. Bilgilerde değişiklik olması halinde konu ile ilgili güncellemeleri yapmalıdırlar.

Hastamızın; şikâyetlerini, geçirdiği hastalıkları, uygulanan tedavileri, kullandığı ilaçları ve genel sağlık durumu ile ilgili bilgileri doğru ve tam olarak doktoruna bildirmesini gerekmektedir.

Önerilere Uyma: Hastalarımızın, doktoru tarafından önerilen tedavi planına uymasını beklemekteyiz.

Planlanan Tedaviyi Reddetme: Hastalarımız planlanan tedaviye uymadığı takdirde, olabilecek risklerden kendileri sorumlu olacaktır.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları: Hastalarımız, hastanenin belirlediği kural ve esaslara uymalıdır. Hastalarımızın, hastane tarafından yapılan uyarıları dinlememesi halinde; diğer hastaların şikâyet ve rahatsızlığına sebep olunması durumunda, başka bir sağlık kuruluşuna nakli öngörülebilir.

Saygı Gösterme: Hastalarımız diğer hastalar ile hastane personelinin haklarına saygı göstermelidir.

Bulaşıcı Hastalık Hali: Bulaşıcı hastalık şüphesi olan veya teşhisi konan hastalarımız, doktorunun izni olmadıkça taburcu olmayı talep etmemelidir.

Uygunsuz Talep: Hastalarımız, doktoru tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

Hasta Ziyaretçisi: Hastalarımız ziyaretçilerini, hastane tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

Tetkik – Tedavi Giderleri ve Ödeme Sorumluluğu: Hastamızı hastaneye başvuru aşamasında, sağlık giderlerini ne şekilde ödeyeceğini bildirmelidir. Tedavi için gereken miktar hastanenin belirlediği süre içerisinde ödemelidir. Hastamızın, hastanenin demirbaş ve sarf malzemelerini kusurlu kullanımı veya kasıtlı olarak zarar vermesi durumunda hastadan bu zararı telafi etmesi istenir.