Nöroloji

Sinir sistemini etkileyen erişkin ve çocuk hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı Nöroloji biriminde, tedavinin yanı sıra hastaların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Birimin ilgi alını içerisinde olan hastalıklar ;


Serebrovasküler hastalıklar

 • Akut İskemik inmeler
 • Beyin kanamaları
 • Dejeneratif hastalıklar
 • Vasküler Demans,
 • Alzheimer Hastalığı,
 • ALS vb Hareket Bozuklukları
 • Parkinson Hastalığı,
 • Distoniler,
 • Diskineziler,
 • Esansiyel Tremor,
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Huntington Kore vb
 • Epilepsi
 • Fokal ,
 • Generalize Epilepsiler,
 • Status Epileptikus
 • Demyelinizan Hastalıklar
 • Multipl Skleroz,
 • Akut demyelinizan Ensefalomyelit,
 • Transvers myelit
 • Santral sinir sistemi Vaskülitleri,
 • Nöropatiler
 • Toksik metabolik,
 • Immün nöropatiler,
 • Guillen Barre sendromu vb