Check Up Paketleri

CHECK-UP GELİŞMİŞ 

 • Genel Cerrahi Muayenesi [Özel]
 • İç Hastalıkları Muayenesi [Özel]
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi [Özel]
 • Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Muayenesi [Özel]
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Solunum fonksiyon testleri (SFT)
 • Saf ses odyometrisi, iki taraf
 • Kan Grubu (AB0 Rh tayini)
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
 • Tiroid US
 • Abdomen US, tüm
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Albümin
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • Alkalen fosfataz
 • ASO (Türbidimetrik)
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • CRP,türbidimetrik
 • Demir (Serum)
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Estradiol (E2)
 • Fosfor (P)
 • FSH
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Glikolize hemoglobin (Hb A1C)
 • Glukoz  AKŞ
 • HDL kolesterol
 • Tam Kan (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Üre
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Klor (Cl)
 • Kolesterol
 • Kreatinin
 • LDL kolesterol
 • Potasyum
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
 • Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
 • Sedimentasyon
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Sodyum (Na) (Serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
 • Trigliserid
 • TSH
 • TSH
 • Ürik asit
 • Gaita Mikroskobisi
 • Anti HBs (Card test)
 • HBsAg (CARD test)
 • HCV (CARD test)
 • Servikal veya vajinal sitoloji (Smear Pap)

 

 

CHECK-UP GENEL 

 • İç Hastalıkları Muayenesi [Özel]
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Solunum fonksiyon testleri (SFT)
 • Kan Grubu (AB0 Rh tayini)
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
 • Abdomen US, alt
 • Abdomen US, üst
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • ASO (Türbidimetrik)
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • CRP,türbidimetrik
 • Glukoz  AKŞ
 • HDL kolesterol
 • Tam Kan (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • Üre
 • Kolesterol
 • Kreatinin
 • LDL kolesterol
 • Sedimentasyon
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Trigliserid
 • TSH
 • Ürik asit
 • Gaita Mikroskobisi
 • Gaitada gizli kan aranması, manüel
 • Anti HBs (Card test)
 • HBsAg (CARD test)
 • HCV (CARD test)

 

CHECK-UP KADIN

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi [Özel]
 • Meme US (Bilateral)
 • Glukoz  AKŞ
 • HDL kolesterol
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • Kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Sedimentasyon
 • Trigliserid
 • Servikal veya vajinal sitoloji (Smear Pap)

 

CHECK-UP MİNİ

 • İç Hastalıkları Muayenesi [Özel]
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
 • Glukoz  AKŞ
 • HDL kolesterol
 • Tam Kan (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • Kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Sedimentasyon